Türk Alman Üniversitesi

1957 tarihli Türk-Alman Kültür Anlaşması’ndan hareketle “Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye’de Bir Alman-Türk Üniversitesinin Kurulmasına Dair Anlaşma” 30 Mayıs 2008 tarihinde Berlin’de imzalanmıştır. Bu anlaşma, kurulacak üniversitenin bir devlet üniversitesi olmasını öngörmektedir. 

İki ülke Dışişleri Bakanları’nın imzalamış olduğu bu anlaşma Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden Nisan 2009 da geçmiş olup, ilgili bakanlıklarca hazırlanmakta olan bu üniversitenin kuruluş kanunun Meclis’te görüşülerek kuruluş işlemlerinin tamamlanması beklenmektedir. 

Bu üniversitenin kurulması ile ilgili olarak Almanya’da DAAD ve Türkiye’de YÖK görevlendirilmiştir. Üniversite kuruluş hazırlıklarını yürütmek üzere YÖK 9 kişilik bir komisyon kurmuş olup bu komisyonda Vakfımız Başkan Vekili Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş görev yapmaktadır. Bu komisyon yapmış olduğu toplantılarda kurulacak üniversitenin fakülteleri, bölümleri gibi teknik ve idari konuları tamamlayarak raporunu hazırlamıştır. Kendisi Vakfımızın görüşlerini gerek Alman gerek Türk yetkilerle yaptığı görüşmelerde dile getirme imkanı bulmuştur. 

Kurulacak üniversitenin protokol maddeleri 30 Eylül 1997 tarihinde imzalanmış olan İstanbul Batı Üniversitesinin kurulmasına olanak veren anlaşmanın maddeleriyle benzerlikler taşımaktadır. Bunların en önemlisi İstanbul Lisesini de kapsayan 5.Maddedir: “Özellikle Türkiye’de Almanca eğitim veren ya da Almanca ders programları uygulayan Liselerden mezun Türk öğrenciler için ek bir özel giriş sınavı yapılması ve bu öğrenciler için var olan öğrenci kontenjanının yarısına kadar bir kontenjan ayrılması öngörülmektedir.” 

Önemli olan iyi bir derecede Almanca eğitimi almış olan İstanbul Lisesi öğrencilerinin arzu ettikleri durumda mesleki eğitimlerini de Almanca dilinde en iyi şekilde alabilmeleridir. Vakfımız da bu doğrultuda çalışmalarını sürdürmeye devam edecektir.

Copyright © 2024, İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı | Her Hakkı Saklıdır. | Site: İkipixel

Logo