Celal Ferdi Gökçay (Efsane Müdür)

Celâl Ferdi Gökçay (1889-1947)


İstanbul Erkek Lisesinin sembol olmuş müdürü … 

Celâl Ferdi 1889 yılında İnebolu’da doğdu. 1905’te Edirne İdadisini bitirdikten sonra 1910’da Darülfünun’da Edebiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 

Üniversiteden sonra yedek subay olarak orduya katıldı. I. Dünya Savaşı’nda Kafkasya’da İran Cephesi’nde savaştı. Sibirya’ya esir olarak gönderildi. Kaçmayı başaran ve Türkiye’ye dönen Celâl Ferdi sırayla Vefa, Üsküdar ve Kuleli liselerinin tarih öğretmenliğinde bulundu. 

1927 yılında geldiği İstanbul Erkek Lisesindeki görevinde üstün başarı gösterdi. Zamanının en büyük eğitimcisi olarak tanındı. 

1936-1939 yılları arasında Edirne’de Trakya Talebe Müfettişliği yaptı. 1939-1940 ders yılında tekrar çok sevdiği İstanbul Erkek Lisesi Müdürlüğüne döndü. 

25 Ağustos 1947 yılında vefat etti. Tüm gazeteler vefatını büyük bir kayıp olarak duyururken, o dönemde 8 sayfa çıkan Tanin Gazetesi, Celâl Ferdi’ye 1,5 sayfa yer verir. 

Onun müdürlüğü yıllarında İstanbul Erkek Lisesi ile İstanbulspor Kulübü ve Sakarya İzci Oymağı ayrılmaz bir bütündü. 

Karacaahmet Kabristanı’nda ki mezar taşı üzerinde İstanbul Erkek Lisesinin arması yer almaktadır. 

Celâl Ferdi’ye ait bir anektod 

Sabık Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel 1926-1927 yılları arasında İstanbul Lisesinde sosyoloji ve felsefe hocalığı yaparken ekseriya ders saatlerine yetişemez, geç kalırmış. Hasan Ali her geç gelişinde merdiven başında rahmetli Celâl Ferdi ile karşılaşırmış. Merhum, geç kalan hocalara mutadı vechile sadece saatini çıkartıp göstermekle iktifa edermiş. 

Gel zaman git zaman Hasan Ali hocalıktan müfettiş, müfettişlikten orta tedrisat müdürü derken Bakan oluyor. Günün birinde İstanbul Lisesine ziyarete gelmiş. Celâl Ferdi ile şuradan buradan konuşurlarken: 

- Muallimlerden geç kalanlar oluyor mu ve bunun gibilere ne gibi muamele yapıyorsunuz? Diye sorunca, Celâl Ferdi gayet soğukkanlılıkla: 

- Tıpkı size yaptığım gibi merdiven başında saatimi çıkarıp gösteriyorum cevabını vermiş. 

Copyright © 2024, İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı | Her Hakkı Saklıdır. | Site: İkipixel

Logo