Hakkımızda

İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı, İstanbul Erkek Lisesinde eğitim görmüş, öğretmen veya yönetici olarak Sarı Siyahlı Camiaya toplumsal veya sportif alanlarda katkıda bulunmuş kişiler tarafından 21 Aralık 1982 tarihinde kurulmuştur.

Vakıf, eğitim alanında gereken her türlü katkıyı sağlayarak, ülkemizin ve İstanbul Erkek Lisesinin eğitim standartlarını yükseltmeyi hedefleyen bir sivil toplum kuruluşu olarak varlığını sürdürmektedir. Amacı, bugüne kadar ülkemize katkıları tartışılmayacak binlerce önemli şahsiyet yetiştirmiş okulumuzun, her gün biraz daha güçlenerek görevini yerine getirmesine, dolayısıyla ülkemizin eğitim alanında çağdaşlaşmasına ve gelişmesine katkıda bulunmaktır. Bunun yanı sıra dayanışma ve yardımlaşmanın güçlenmesine, ülkemiz çocuklarının ve gençlerinin Vakfın olanaklarından yararlanmasına kalıcı bir katkıda bulunmak, Vakfın vazgeçilmez amaçları arasındadır.

Vakıf bünyesinde 151 mütevelli bulunmakta ve 11 üyeden oluşan Yönetim Kurulu, Vakfın icra organını oluşturmaktadır. Bu yönetim anlayışının yanı sıra, Danışma Kurulu olarak görev yapan, bilgi, birikim ve tecrübeleri ile Vakfa hizmet veren ve 5 üyeden oluşan Başkanlık Divanı bulunmaktadır. Mütevelliler arasından seçilen konusunda uzman 3 üye, Vakfın Denetim Kurulu’nu oluştururken, aynı zamanda Vakfın tüm hesapları bağımsız denetim şirketi olan KPMG tarafından denetlenmektedir.

İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı, kurulduğu yıldan bugüne kadar İstanbul Erkek Lisesi Camiasının en önemli birimlerinden biri olmayı başarmış, bir kültür kurumu olan İstanbul Erkek Lisesine ve ülkemize katkıları yıldan yıla artmış, açtığı eğitim kurumları ile ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın ve gençlerimizin modern bir eğitim anlayışıyla yetişmelerine olanaklar sağlamıştır.

İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı

Copyright © 2024, İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı | Her Hakkı Saklıdır. | Site: İkipixel

Logo