Eğitim Bursları

İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfımız tarafından orta ve yüksek öğrenim gören öğrencilere “İELEV Öğrenim Destek Bursu” verilmektedir. Burslar Vakıf kaynaklarının yanı sıra bu amaca yönelik yapılan şartlı bağışlardan karşılanmaktadır.

1987 yılından itibaren İstanbul Erkek Lisesinde öğrenim görmekte olan, İstanbul Erkek Lisesinden mezun olan ve yüksek öğrenimini sürdüren ya da İEL’den farklı bir kurumdan olup destek bursuna ihtiyaç duyan binlerce orta öğretim, lisans ve yüksek lisans öğrencisine karşılıksız olarak burs verilmiştir. İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfının eğitim bursu anlayışı, burs verdiği öğrencilerle olan ilişkisini ‘sadece maddi destek’le sınırlandırmayan bir yaklaşımdan yola çıkar.

İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı, eğitimini burs alarak sürdüren gençlerin, burs aldıkları kurumun gelecekteki destekçileri arasında yer almaları ve kurumun misyonunu yaşatmalarını hedeflediği için, ders yılı içerisinde, burs alan öğrencilere yönelik olarak seminer, panel, tartışma ve gezi gibi kültürel, eğitsel ve sosyal programlar düzenlemektedir. Vakıf, bu anlayış çerçevesinde güncel, sosyo-kültürel ve eğitsel konuların uzman kişiler tarafından işlenmesi ve karşılıklı görüş alışverişi ile öğrencilerin yeni bilgiler edinmesini amaçlamaktadır. Bu anlayış ile İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı, gençlerin ilgi alanlarının genişleyerek ufuklarının açılmasına, kendilerini her durumda ve her şartta ifade edebilme yeteneklerinin gelişmesine ve farklı düşüncelere saygı duymayı yaşam biçimi olarak benimsemelerine katkıda bulunmaktadır.

Copyright © 2024, İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı | Her Hakkı Saklıdır. | Site: İkipixel

Logo