İzcilerin Atatürk ile Tanışması

İzcilerin Atatürk’le tanışması


“Samih Nafiz Tansu anlatıyor: 

1924 yılında Dumlupınar’da Meçhul Asker abidesinin temel atma törenine katılacak 200 İstanbul izcisinin içinde 30 kişilik bir kontenjan ayrılmasına rağmen tren vagonlarında yer bulamadıkları için Haydarpaşa Garı’ndan geri dönmeyi gururlarına yediremeyip Okul Müdürünün izni ile Mudanya yolu ile Bursa’ya giderek Erkek lisesinde misafir kaldılar. Dumlupınar’a buradan da askeri bir araç bulamayan izciler, Gazi Paşa’nın Bursa’ya teşriflerini büyük fırsat olarak kabul ederek ve onun Bursa Erkek Lisesi’ni ziyaretinden faydalanarak, kendilerini müsamerelerine davet ederek mektebin rozetini yakalarına takmışlar ve gelecekleri vaadini de almışlardı. İki gece sonra 09 Eylül 1924 akşamı Bursa Milli Sinema salonundaki müsamereye bütün maiyetiyle teşrif eden Gazi Mustafa Kemal, yapılan izci tablolarını, oynanan zeybek oyunlarını ve Reşat Nuri Güntekin’in Ümidin Güneşi dramı ve aynı yazarın Gazeteci Düşmanı (Gazanfer Paşa : Samih Efendi, Bir gazete muhabiri : İrfan Efendi, Nefer : Şakir Efendi, Nefer : Demir Efendi) komedisini son derece beğenerek bu eserde milli mücadeleye iştirak etmiş Gazanfer Paşa rolünü oynayan oymak bey muavini Samih Efendi’yi çağırtıp teşekkürlerini ifade etmiş ve yaveri Salih Bozok vasıtasıyla oymağın yöneticilerini Çekirge’deki evine davet ederek oymağa 100 lira hediye etmişlerdir. Gazi Mustafa Kemal, oymağı temsil eden izcilerin başarılarının çok iyi ancak okul zamanına geldiği için Dumlupınar’a yalnız gitmekten vazgeçmelerini tavsiye etmiş ve ertesi günü Gazi hazretlerinin Hamidiye harp gemisiyle Mudanya’dan ayrılışlarını selamlayan Sakarya izcileri, Gemlik-Yalova-İzmit yolu ile mekteplerine dönmüşler ve büyük kurtarıcının nakdi yardımı olan 100 lirayı oymağın kasasına koymuşlardır.” 


Kaynaklar: 
- Prof Dr.Gökhan UZGÖREN, Türk İzcilik Tarihi, Papatya Yayıncılık 2000 
- Cem ATABEYOĞLU, Tarihte ve Anılarda İstanbul Erkek Lisesi, Yayınlanmamış eser, 1996 
- İstanbul Erkek Lisesi 1959 Özel Yıllığı 
- Ertuğrul Zekai ÖKTE, Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün Yurtiçi Gezileri, Cilt 1, Tarihi Araştırmalar Vakfı, 2000 
- İstanbul Lisesi Müzesi, İstanbul Erkek Lisesi 1924 tarihili sene sonu müsameresi davetiyesi, Ş.Levent DENİZ koleksiyonu. 

Copyright © 2024, İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı | Her Hakkı Saklıdır. | Site: İkipixel

Logo