İstanbul Spor Faaliyetleri A.Ş.

Bilindiği üzere; TMSF 22.06.2004 tarihinde, İstanbulspor Spor Faaliyetleri A.Ş.’nin tüm hisselerine el koymuştu. Vakfımız da “TMSF’nin gerçekleştirdiği, Vakfımızın İstanbulspor Spor Faaliyetleri A.Ş. nezdindeki %10 hissesine el konulmasına ilişkin işlemin iptali ve yürütmenin tedbiren durdurulması” talebiyle İstanbul İdari Mahkemesi’nde dava açılmıştı.

İstanbul 3.İdare Mahkemesi, Vakfın Uzan Grubu ile ilişkileri somut olarak ortaya konulmaksızın, sadece Uzan Grubu şirketlerinin ve şahısların hakim ortak konumunda bulunmasından dolayı İstanbulspor Spor Faaliyetleri A.Ş.’deki %10 Vakıf hissesine el konulmuş olmasını haksız bir işlem olarak görerek bu hisselerin Vakfımıza iadesine karar vermiştir. Bu karar TMSF tarafından temyiz edilmiştir. Dava dosyası temyiz incelemesi için Danıştay’da bulunmaktadır.

Copyright © 2024, İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı | Her Hakkı Saklıdır. | Site: İkipixel

Logo