Mali Durum

Geride bıraktığımız çalışma döneminde de mali açıdan hedeflerimizi gerçekleştirildiğimizi ve faaliyetlerimiz sonucunda 2,6 milyon TL (yaklaşık 1,2 milyon €) nakit fazlası elde ettiğimizi bildirmekten memnuniyet duymaktayız. 

Başka bir kaynağa ihtiyaç duymadan dönem içerisinde Garanti Bankası kredisinin vadesi gelen ve tutarı 1,107 milyon Euro’yu bulan taksitleri ile arsa alımında kullanılan İş Bankası kredisi 1.diliminin 100 bin Euro ve inşaat başlangıcında kullanılan 2.diliminin 85 bin USD tutarındaki sadece faizden ibaret taksitleri gününde ödenmiştir. Bu arada Garanti Bankası’na ana para borcumuz 3,150 milyon Euro’ya düşmüş, böylece 2005 yılında o zamanki Vakıf borçlarını konsolide etmek amacıyla kullanılan bu kredinin ana para borcu yarılanmıştır. 125.Yıl Özel İlköğretim Okulu Projesi’nin finansmanında kullanılan diğer kredilerin ise anapara ödemeleri henüz başlamamıştır. 

2008 Eylül-2009 Ağustos döneminde ödenen banka kredisi taksitleri: 

 (1.000)
 

Faiz

Anapara

Toplam

 Garanti Bankası (€)

319

788

1.107

 İş Bankası 1.dilim (€)

100

-

100

 İş Bankası 2.dilim ($)

85

-

85


125. Yıl Özel İlköğretim Okulu projesini gerçekleştirmek üzere 2008 Şubat ayında arsa satın alınmış ve İş Bankası’nın tahsis ettiği 4.750.000 Euro limitli yatırım kredisinin 1.500.000 Euro’luk kısmı bu sırada kullanılmıştı, bu kredinin ikinci dilimi ise 1.500.000 USD olarak 2009 Şubat ayında inşaatın başlangıcında kullanılmıştır. İnşaatın ilerleyen safhalarında ihtiyaç duyulan 2.000.000 USD kredi ise daha iyi koşullar sunduğundan Denizbank’tan alınmıştır. Dönem içerisinde mevcut kredilerin faizlerini iyileştirmek için bankalarla yapılan görüşmeler sonucunda Garanti Bankası’nın (Euribor + %4) olan faizi %6,75, İş Bankası 1.dilim kredisinin (Euribor + %3) olan faizi %5,70 olarak sabitlenmiş, böylece önümüzdeki dönemlerde Euribor oranlarında meydana gelebilecek sürpriz artışların etkisi sıfırlanmıştır. 

Halen Vakfımızın kredi borçları ve bunların mevcut koşulları aşağıdaki tablodadır: 

 

Kullanım tarihi

Miktarı 
(31.08.2009)

Vadesi ve vade sonu 

Faizi

 Garanti Bankası

    2005
Haziran

 3.150.000 €

 8 yıl-2013

% 6,75 sabit

 İş Bankası 1.dilim

2008 Şubat

 1.500.000 €

 2 yılı anapara ödemesiz 
8 yıl-2016

% 5,70 sabit

 İş Bankası 2.dilim

2009 Şubat

 1.500.000 $

2 yılı anapara ödemesiz 
8 yıl-2017

Libor + % 9,5

 Denizbank

    2009 Temmuz

 2.000.000 $

2 yılı anapara ödemesiz 
5 yıl-2014

% 7,75 sabitYukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi halen vakfımızın toplam 4.650.000 Euro ve 3.500.000 USD uzun vadeli kredi borcu bulunmaktadır.
 

 125. Yıl İlköğretim Okulu Projesi Mali Raporu:
 

Sayın Mütevelliler, bilindiği gibi Alemdağ Nişantepe mevkiindeki yeni ilköğretim okulumuzun inşaatı 7 ay gibi kısa bir sürede tamamlanmış ve İELEV 125. Yıl İlköğretim Okulu adıyla eğitim ve öğretime başlamıştır. İlave olarak yapmayı düşündüğümüz yüzme havuzu ve anaokulu binası ile okulumuz bir eğitim yerleşkesi olarak hizmete devam edecektir. Aşağıda detaylarını da göreceğiniz, şimdiye kadar yapılan ödemeleri kısaca özetlersek; okul yerleşkesinin arsa, proje, inşaat ve tefrişat gibi giderleri için 31 Ağustos 2009 itibariyle avanslar ve KDV’ler dahil 9,003 milyon TL ödeme yapılmıştır. Proje başladığından beri bankalardan 1,5 milyon Euro ve 3,5 milyon USD kredi alınmış olup, bunların Türk Lirası olarak karşılığı ise 7,966 milyondur. 

Aşağıdaki tabloda 125. Yıl İlköğretim Okulu için yapılan nakit çıkışları görülmektedir.

 (1.000 TL)

Gerçekleşen nakit çıkışları 
(31 Ağustos 2009)

 Arsa, ruhsat, harç, kontrolörlük 
 v.b. giderler 

 4.159

 Proje, inşaat ve tefrişat bedelleri

 4.355

 Proje, inşaat ve tefrişat bedellerinin KDV’leri

 489

 Toplam 

 9.003

 
 

Bu vesileyle, 125. Yıl İlköğretim Okulu projemize destekte bulunan Ahmet Hüsrevoğlu, Ali Çayır, Prof.Dr.Ali Çetin Sarıoğlu, Çetin Atsür, Erol Evgin, Fahri Saraçoğlu, Prof.Dr.Mahir Vardar, Mehmet-Nükte Şuhubi, Mehmet S. Akçay, Orhan Öcalgiray, Refik Necdet Türkoğlu, Sedat Aloğlu, Tayfun Ateş, Teoman Demiroğlu ve Ünal Uysal’a şükranlarımızı sunarız. 


Sayın Mütevellilerimiz, 

Vakfımızın ve İktisadi İşletmemizin 01.09.2008-31.08.2009 dönemine ait Gelir Tablosu ve Bilançosu hakkındaki bilgiler aşağıda sunulmaktadır. 

Vakfımızın dönem gelirleri; bağış gelirleri, kira gelirleri, faiz gelirleri, menkul kıymet satış karları, kambiyo karları ve diğer gelirler olmak üzere toplam 9.520.186 TL’dir. Buna karşılık giderler toplamı 6.048.155 TL ise amaca yönelik giderler, genel yönetim giderleri, finansman giderleri ve diğer giderlerden oluşmaktadır. Dönem gelirinden giderler düşüldükten sonra 3.472.031 TL dönem gelir fazlası meydana gelmiştir. 

İktisadi İşletmemizin dönem gelirleri ise; yurtiçi satışlar, faiz gelirleri, kambiyo karları ve diğer gelirler olmak üzere toplam 13.830.073 TL’dir. Dönem giderleri toplamı 14.613.915 TL ise satılan hizmet maliyeti, genel yönetim giderleri, kambiyo zararları, finansman giderleri ve diğer giderlerden oluşmaktadır. Dönem gelirlerinden giderler düşüldükten sonra 783.842 TL dönem net zararı meydana gelmiştir. 

Vakfımız bilançosunun aktif toplamı 37.056.147 TL’dir. Dönen Varlıklar toplamı 378.082 TL, Duran Varlıklar toplamı 36.678.065 TL’dir. Bilançonun pasifini oluşturan kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı 15.240.833 TL ve Özkaynaklar toplamı ise 21.815.314 TL’dir. 

İktisadi İşletme bilançosunun aktif toplamı ise 25.610.256 TL’dir. Dönen Varlıklar toplamı 8.172.226 TL, Duran Varlıklar toplamı 17.438.030 TL’dir. Bilançonun pasifini oluşturan kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı 26.182.195 TL ve Özkaynaklar toplamı ise (-)571.939 TL’dir. 

Vakfımızın, İktisadi İşletme dahil konsolide gelirleri toplam 20.205.166 TL’dir. Buna karşılık konsolide giderler toplamı 17.516.977 TL olup, dönem gelirlerinden giderler düşüldükten sonra 2.688.189 TL dönem net karı elde edilmiştir. 

Vakfımızın, İktisadi İşletme dahil konsolide bilançosunun aktif toplamı ise 48.868.961 TL’dir. Dönen Varlıklar toplamı 8.550.308 TL, Duran Varlıklar toplamı 40.318.653 TL’dir. Konsolide bilançonun pasifini oluşturan kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı 27.626.085 TL ve Özkaynaklar toplamı 21.242.876 TL’dir. 

Vakfımızın ve İktisadi İşletmemizin mali tabloları ekte incelemelerinize sunulmaktadır.

Copyright © 2024, İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı | Her Hakkı Saklıdır. | Site: İkipixel

Logo