İstanbul Vatan Sağlık Hizmetleri A.Ş

Vakfımızın %10 oranında hisse sahibi olduğu İstanbul Vatan Sağlık Hizmetleri A.Ş.’nin 2007 ve 2008 yılı onaylı bilanço ve gelir tabloları açıklanmıştır. Bu duruma göre; 

2007 yılını 3.036.601,64 TL zarar ile kapamıştır. 
2008 yılını 460.839,35 TL zarar ile kapamıştır. 

29 Eylül 2006 tarihli olağan genel kurul toplantısında alınan bilanço ve kar/zarar hesaplarının kabulüne ve kar dağıtılmamasına ilişkin kararların iptali ile ibraya ilişkin kararın yok sayılması veya iptali talebiyle Vakfımız tarafından dava açılmış olup, yetkisizlik kararının Yargıtay incelemesinden geçmesi ile dava dosyamız Beyoğlu Asliye Ticaret Mahkemesi’ne kaydedilmiş olup, ek bilirkişi incelemesine esas olacak eksikliklerin tamamlanmasının ardından yeniden bilirkişi incelemesine gönderilecektir. 

Bu arada Azmi Ofluoğlu tarafından, geçmiş yıllarda kira-işletme sözleşmesi gereği Vakfa yaptığı şirketin karının %5’ini kapsayan ödemelerin istirdatı için İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde dava açılmıştır. Dava halen devam etmektedir 

“Alman Hastanesi” isminin işletmeci şirket tarafından 26 Şubat 2003 tarihli başvuru ile Türk Patent Enstitüsüne tescil ettirilen “UH Alman Hastanesi Universal Hospital Group” markası içine alındığı anlaşılmış, bu haksız işleme karşı gerekli hukuki girişimlerde bulunulduğu Mütevelli Heyetimizin bilgisine sunulmuştu. 

İlgili mahkeme, 03 Temmuz 2007 tarihinde Azmi Ofluoğlu adına tescilli markanın, sicilden terkinine karar vermiştir. Dosya, temyiz incelemesinde Yargıtay’ca onanmış olup, davalı Azmi Ofluoğlu tarafından karar düzeltme yoluna başvurulmuştur. Dosyamız karar düzeltme aşamasındadır.

Copyright © 2022, İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı | Her Hakkı Saklıdır. | Site: İkipixel

Logo