Türk - Alman Üniversitesi

Bildiğiniz gibi, 30 Eylül 1997 tarihinde Vakfımızın önderliğinde Bonn’da imzalanan ve Vakfımızın kuracağı ve yürüteceği bir Türk-Alman vakıf üniversitesi olan “İstanbul Batı Üniversitesi”nin ve buna bağlı ilköğretimden yükseköğretime uzanan kurumsal yapılaşmanın akademik, hukuki, idari, yapısal ve finansal çerçeve koşulları nın belirlendiği, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti arasında Türkiye’de Almanca eğitim veren bir Vakıf üniversitesinin kurulmasına ilişkin çerçeve anlaşması”nın hayata geçirilmesi Vakfımızın gayretlerine rağmen özellikle siyasi nedenlerle mümkün olamamıştır. 

Şu anda görevde bulunan Türk ve Alman hükümetleri bu üniversitenin bir devlet üniversitesi olarak kurulması hususunda anlaşmışlar ve “Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye’de Bir Alman-Türk Üniversitesinin Kurulmasına Dair Anlaşma” 30 Mayıs 2008 tarihinde Berlin’de imzalanmıştır. 

İki ülke Dışişleri Bakanları’nın imzalamış olduğu bu anlaşma Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden 1 Nisan 2009 tarihinde geçmiş olup, üniversitenin kuruluş kanunu da 10 Nisan 2010 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Türk-Alman Üniversitesi, Mühendislik, Fen, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, Kültür ve Sosyal Bilimler fakülteleri, Yabancı Diller Yüksekokulu ile Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler enstitülerinden oluşacaktır. 

Kurulacak üniversitenin Vakfımızın önderliğinde imzalanan Milletlerarası Andlaşma’nın dışına çıkarılmış olmasına rağmen TC Dışişleri Bakanlığı ile yaptığımız görüşmelerde bu andlaşmada yer alan, özellikle liseli kardeşlerimizin hayatını doğrudan etkileyebilecek bazı unsurların yeni üniversitenin kuruluş protokolünde dikkate alınması amacıyla çaba sarf ettik. Söz konusu protokolün 5. maddesi çabalarımızın boşa girmediğini göstermektedir: 
“Özellikle Türkiye’de Almanca eğitim veren ya da Almanca ders programları uygulayan Liselerden mezun Türk öğrenciler için ek bir özel giriş sınavı yapılması ve bu öğrenciler için var olan öğrenci kontenjanının yarısına kadar bir kontenjan ayrılması öngörülmektedir.” 

Böylece, İstanbul Lisesi öğrencileri arzu ettikleri takdirde yüksek öğrenimlerini de kurulmakta olan üniversitede ÖSS dışında özel bir sınavdan geçerek Almanca yapabileceklerdir. 

Yukarıda özetlenen gelişmeler doğrultusunda bu yeni devlet üniversitesinin kurulması ile birlikte Vakfın uzun yıllar gündeminde tuttuğu İstanbul Batı Üniversitesi projesinin akıbetini yeniden değerlendirerek yakın dönem öncelikleri arasından çıkarılmasının ve maddi imkânların elvereceği tarihe kadar dondurulmasının uygun olacağını düşünmekteyiz.

Copyright © 2024, İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı | Her Hakkı Saklıdır. | Site: İkipixel

Logo