İstanbul Vatan Sağlık Hizmetleri A.Ş.

Vakfımızın %10 oranında hisse sahibi olduğu İstanbul Vatan Sağlık Hizmetleri A.Ş.’nin 2008 ve 2009 yılı onaylı bilanço ve gelir tabloları açıklanmıştır. 

Bu duruma göre İstanbul Vatan Sağlık Hizmetleri A.Ş., 2008 yılını 460.839 TL, 2009 yılını ise 2.160.616 TL zarar ile kapamıştır. 

Şirketin 29 Eylül 2006 tarihli olağan genel kurul toplantısında alınan bilânço ve kar/zarar hesaplarının kabulüne ve kar dağıtılmamasına ilişkin kararların iptali ile ibraya ilişkin kararın yok sayılması veya iptali talebiyle Vakfımız tarafından açılan dava Beyoğlu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde devam etmektedir. Dosyamız bilirkişi raporunun beklenmesi safhasındadır. 

Kiracımız İstanbul Vatan Sağlık Hizmetleri A.Ş., kira-işletme sözleşmesi gereği Vakfımıza 2004-2005 yılı karlarının %5’i üzerinden yapmış olduğu ödemelerin toplamı olan 855.824-TL’nin istirdatını talep ederek İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde dava açmıştır. Mahkemenin 2007/371 sayısında kayıtlı bu davada da bilirkişi raporu beklenmektedir. 

“Alman Hastanesi” isminin Dr.Azmi Ofluoğlu tarafından 26 Şubat 2003 tarihli başvuru ile Türk Patent Enstitüsü’ne tescil ettirilen “UH Alman Hastanesi Universal Hospital Group” markası içine alındığı anlaşılmış, bu haksız işleme karşı gerekli hukuki girişimlerde bulunulduğu Mütevelli Heyetimizin bilgisine sunulmuştu. 

İlgili mahkeme, 03 Temmuz 2007 tarihinde Azmi Ofluoğlu adına tescilli markanın, sicilden terkinine karar vermiştir. Anılan karar, temyiz ve karar düzeltme aşamalarından geçmek suretiyle kesinleşmiştir. 

Yine “Alman Hastanesi” isminin kiracı-işletmeci İstanbul Vatan Sağlık Hizmetleri A.Ş. hakim ortağı Dr.Azmi Ofluoğlu tarafından değişik tarihlerdeki başvuruları ile Türk Patent Enstitüsü’ne tescil ettirilen “Alm – Universal Hospitals Group UH Alman + şekil / Alman Hastaneler Grubu AH + şekil / Alman Mediresidence Sağlık Üssü + şekil / Alman Hastaneler Grubu UH + şekil” markaları içine alındığı anlaşıldığından, bu haksız tescillerin terkini amacıyla Beyoğlu Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinde 2010/19 sayı ile dava ikame edilmiştir. Dava dosyası bilirkişi incelemesi safhasındadır. 

Mahkemece, dava konusu markaların 3. kişilere devrinin önlenmesi amacıyla ihtiyati tedbir kararı tesis edilmiş ve anılan markaların kira-işletme sözleşmesine konu Taksim-Sıraselviler’deki hastane işletmesi dışında kalan, Azmi Ofluoğlu’nun sahibi veya ortağı olduğu işletmelerde kullanılmasının önlenmesi amacıyla tedbir kararı tesis edilmiştir.

Copyright © 2024, İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı | Her Hakkı Saklıdır. | Site: İkipixel

Logo