İstanbul Spor Faaliyetleri A.Ş.

Bilindiği gibi, TMSF 22.06.2004 tarihinde, İstanbulspor Spor Faaliyetleri A.Ş.’nin tüm hisselerine el koymuş, Vakfımız da “TMSF’nin gerçekleştirdiği, Vakfımızın İstanbulspor Spor Faaliyetleri A.Ş. nezdindeki %10 hissesine el konulmasına ilişkin işlemin iptali ve yürütmenin tedbiren durdurulması” talebiyle İstanbul İdari Mahkemesi’nde dava açmıştı. 

İstanbul 3. İdare Mahkemesi, Vakfın Uzan Grubu ile ilişkileri somut olarak ortaya konulmaksızın, sadece Uzan Grubu şirketlerinin ve şahısların hakim ortak konumunda bulunmasından dolayı İstanbulspor Spor Faaliyetleri A.Ş.’deki %10 Vakıf hissesine el konulmuş olmasını haksız bir işlem olarak görerek bu hisselerin Vakfımıza iadesine karar vermiştir. Bu karar TMSF tarafından temyiz edilmiştir. Temyiz incelemesi neticesinde anılan karar Danıştay 13. Dairesi tarafından onanmıştır. TMSF’nin karar düzeltme yoluna başvurma hakkı mevcuttur. 

Diğer taraftan Saffet Molvalı, Levent Bıçakçı, Mücahit Tanverdi, Can Bıçakçı, Kemal Kafadar, Levent Deniz ve Vakıf Avukatı Ömer Paşalıoğlu’nun yaptıkları bir dizi toplantı sonrasında alınan karar doğrultusunda, TMSF’ye müracaat edilerek, İstanbulspor’un iktisadi ve ticari bütünlük satışına konu işlemin, Vakfımızın imtiyaz hakkına sahip bulunduğu ve el konulan ortaklık hakkına sıkı sıkıya bağlı olduğu tartışmasız “İstanbulspor” ismi, renkleri ve arması yönünden iptali ile iktisadi ve ticari bütünlük satışına konu bedelden Vakıf ortaklık payına isabet eden 325.000-USD tutarındaki bedelin satış ve tahsil tarihinden itibaren işleyen faizi ile birlikte ödenmesi taleplerini içerir dilekçemiz sunulmuştur. Anılan başvurumuza olumlu bir yanıt gelmediği takdirde idari yargıya müracaat edilecektir.

Copyright © 2024, İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı | Her Hakkı Saklıdır. | Site: İkipixel

Logo