19 Ağustos 2015

Sosyal Medyada Yer Alan İddialarla İlgili Bilgilendirme

Değerli Sarı Siyahlılar,

Vakfımızın çalışmaları hakkında bilgi sahibi olan çok sayıda Sarı Siyahlıdan gelen uyarı üzerine, İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı (İELEV) ile ilgili olarak sosyal medyada az sayıda mezunumuz tarafından, gerçeklerle uyuşmayan iddiaların yer aldığı, yeterli bilgiye sahip olunmadan belli bir bakış açısı doğrultusunda fikir beyan edildiği anlaşılmıştır. Vakfımızın çalışmaları hakkında bilgi sahibi olmayan Sarı Siyahlıları aydınlatmak amacıyla Vakfımız aşağıdaki bilgilendirmeyi yapmayı gerekli görmüştür:

1) İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı, Sarı Siyahlılar tarafından 1982’de kurulmuştur. 5737 sayılı Vakıflar Kanunu’na tabidir. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından rutin olarak denetlenmektedir. Ayrıca, faaliyetleri gereği Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından da denetlenmektedir. Bu nedenle şeffaf olmak zorunluluğu bulunmaktadır.

Son dönemde Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM)’ne Vakfımızla ilgili olarak bazı asılsız şikayetler yapılmıştır. Bu şikayetlere cevaben VGM müfettişlerine ilettiğimiz bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucu soruşturmaya dahi gerek duyulmamıştır. Yine savcılığa yapılan iki ayrı suç duyurusunda da takipsizlik kararı çıkmıştır. Şikayet edenlerin bir bölümünün camiamızla hiç ilgili olmadığı, aracı olarak kullanıldığı, bir bölümünün ise uygun olamayan faaliyetleri nedeniyle işten çıkarılan eski çalışanlar olduğu belirlenmiştir.

2) Vakfımız amaçları ve yapabileceği faaliyetler Vakıf Senedi ile düzenlenmektedir. Bu kapsamda yıl içinde amaçlarımız doğrultusunda çok sayıda faaliyet yapılmaktadır. Faaliyetlerimiz her dönem sonunda bir rapor olarak yayınlanmaktadır. Mali tabloların da yer aldığı bu raporlara web sitemizden ulaşılabilmektedir.

2013-2014 yılına ait İELEV Faaliyet Raporuna bu linkten ulaşabilirsiniz.

Ayrıca faaliyetlerimiz periyodik olarak çıkarılan bir resimli bülten ile mütevellilerimizle paylaşılmaktadır. Bu bültenlerde hem Vakıf faaliyetlerimize yer verilmekte hem de İstanbul Erkek Lisemiz ile ilgili gelişmeler paylaşılmaktadır. Aynı bülten e-posta adresi bulunan mütevelli olmayan Sarı Siyahlılara da iletilmektedir.  (Bülten almak için [email protected] adresine “bülten” yazarak e-posta atabilirsiniz.) 

3) İELEV, Vakıflar Kanunu gereğince gelirlerinin 2/3’ünü amaçları doğrultusunda harcamak zorundadır. Bu harcamalar, İstanbul Erkek Lisemizin fiziksel ihtiyaçları, öğrenci kardeşlerimizin ve kulüp faaliyetlerinin desteklenmesi, Lisemiz bünyesinde yapılan muhtelif organizasyonların desteklenmesi, eğitim ve öğretim giderlerine katkı, İstanbulspor’un desteklenmesi, ihtiyaç sahibi öğrencilere burs verilmesi, diğer Sarı Siyahlı Vakıf,  Dernek ve camia kurumlarının desteklenmesi ana başlıkları altında toplanabilir. Bu kapsamda yapılan harcamaların tutarı her yıl mali tablolarımızda yer alır.

İstanbul Erkek Lisemiz ve camiamız için yapılan çalışmalara ve bazı bilgilere bu linkten ulaşabilirsiniz.

4) Vakfımızın temel gelirleri bağışlardan ve sahip olduğu gayrimenkullerden elde edilen kiralardan sağlanır. Kira geliri yaratan gayrimenkuller Galatasaray’da bulunan Kültürevi ve Alman Hastanesi binasıdır.

Alman Hastanesi, daha önceki Vakıf yönetimleri sırasında Vakfa kazandırılmış bir mülktür ve devir anlaşmasında eski yönetim kurulu başkanı Ender Ciner ve yönetim kurulu üyesi Çetin Alanya’nın imzaları bulunmaktadır. 23 yıl önce, belirtilen yönetim kurulu başkanımız zamanında mevcut kiracı ile yapılan sözleşme uyarınca halen aynı kiracı tarafından kullanılmaktadır. Kira sözleşmesinin süresi henüz sona ermemiş olmakla birlikte, temerrüdü nedeniyle kiracı aleyhine açtığımız tahliye davası lehimize sonuçlanmıştır. Yargıtay’ın onama kararı üzerine dosyamız davalının karar düzeltme talebinin incelenmesi için bir kez daha Yargıtay’a gönderilmiş olup, inceleme sonucu beklenmektedir. Kiracı şirketin son dönemdeki ticari durumunun ve faaliyetlerinin durduğunun basına yansıması nedeniyle çok sayıda kurum mülk sahibi olmamız nedeniyle mülkü kiralamak amacıyla Vakfımıza başvuruda bulunmuştur. Bu firmalardan yazılı teklif sahibi olan kurumlar ile yönetim kurulumuzun kararı uyarınca görüşmeler yapılmış, ancak teklifin Vakfımız tarafından kabul edilebilecek nitelikte olmaması nedeniyle bir anlaşma sağlanamamıştır. Görüşmede taraf olan şirketlerin ticari kaygıları nedeniyle, tercihleri doğrultusunda görüşmelerin şeffaf olarak sürdürülmesi mümkün olamamıştır. Ancak gelişmelerin her aşamasında yönetim kurulumuz bilgilendirilmiştir.  Yönetim kurulumuz, tahliye davasının sonuçlanmasından sonraki aşamada yeni kiracı belirleme için açık ihale yönteminin tercih edileceğini karara bağlamıştır. İhale için çalışmalar son aşamaya gelmiş olup, hukuki sürecin tamamlanması beklenmektedir.

5) İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı yönetim kurulu, 2014 yılı Kasım ayında seçilmiş olup, görevini başarıyla sürdürmektedir. Yönetim kurulu üyelerimiz farklı dönem mezunlarından oluşan Sarı Siyaha gönül vermiş ve camiamızın yüceltilmesinden başka bir amacı olmayan İstanbul Erkek Liselilerdir. Zaman ve bilgilerini vakfederek hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan İstanbul Erkek Lisemiz, öğrenci kardeşlerimiz ve mezunlarımıza faydalı olmak için emek vermektedir. Ülkemizin çıkarları doğrultusunda nitelikli eğitim kaynaklarının çoğaltılması için önceki yönetim kurullarının açtığı yolda yürümektedir. Sahip olduğu özel okullarını da geliştirmek için çaba sarf etmekte ve kaliteli profesyonel kadrolarla işletilmesini sağlamak için gayret göstermektedir.

İELEV Eğitim Kurumlarında çocuklarının ya da yakınlarının camiaya ait bir eğitim kurumunda yer almasından memnuniyet duyan yüzlerce İstanbul Erkek Lisesi mezunu velimiz bulunmaktadır.

Değerli Sarı Siyahlı camia mensuplarımızın sosyal medyadan fikir edinmek yerine, doğrudan Vakfımız ile iletişim kurarak bilgiyi birinci ağızdan edinmeleri, varsa, sorularını sormalarını arzu etmekteyiz.

Saygılarımızla,

                                      İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı

 

Divan Kurulu Başkanı    Yönetim Kurulu Başkanı    Denetim Kurulu Başkanı

Mehmet Şuhubi                            Ata Anıl                         Adnan Öcalgiray

Copyright © 2024, İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı | Her Hakkı Saklıdır. | Site: İkipixel

Logo