19 Ağustos 2015

Vakfımızın Lisemize ve Camiamıza sağladığı katkılar

Değerli Sarı Siyahlılar,

Bazı mezunlarımızın İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı ve İELEV Eğitim Kurumlarının faaliyetlerine ilişkin yeterince bilgiye sahip olmamaları nedeniyle yorumlarında ve yönlendirmelerinde zaman zaman hataya düşebildikleri görülmektedir. Bilgi eksikliğinin giderilmesi amacıyla camiamıza aşağıdaki konuları özetlemekte yarar gördük.

 

Vakfımızın Lisemize ve Camiamıza sağladığı katkılar

Vakfımızın Lisemize bugüne kadar aktardığı destek tutarı 4 milyon €’yu aşmış durumdadır. 

Lisemize 2014-2015 döneminde Vakfın kaynaklarından yapılan destek tutarı Haziran ayı itibarıyla 945.000 TL, şartlı bağışlarla birlikte 1.055.000 TL’dir.   

2014-2015 döneminde, toplamda 150’ye yakın İEL öğrencisi ve mezunu öğrencisine verilen burs tutarı bağışlarla birlikte yıllık 338.000 TL’dir. 

 İstanbulspor’a bu yılki destek tutarı 250.000 TL olmuş, son 10 yıl içinde sağlanan maddi destek tutarı 2 milyon TL’yi aşmıştır.

İELEV’in camiamıza her yıl yapmakta olduğu desteğe ilişkin özet bilgi aşağıdadır:

 • Bilim olimpiyatları grubunun olimpiyatlara katılım ücretleri ve bazı giderlerinin finansmanı,
 • İstanbul Lisesi Öğrenci Birliğinin finansal olarak desteklenmesi,
 • Ankara’da yapılan Atatürk’ü anma törenlerine finansal destek verilmesi, 
 • Kültür haftası organizasyonuna maddi destek sağlanması,
 • Spor haftası organizasyonuna maddi destek sağlanması,
 • Sakarya İzci Grubu’na maddi destek ve araç sağlanması,
 • Gelibolu’nun Göz Yaşları Projesine maddi destek sağlanması,
 • Çanakkale şehitlerimizi anma törenleri ulaşım giderlerinin karşılanması,
 • Öğrenci Kulüplerinin desteklenmesi: Robotik, Satranç, Tarih, Film, Girişimcilik kulüplerine ve talepte bulunan diğer kulüplerin faaliyetlerine parasal destek verilmesi,
 • İELMUN (Model Birleşmiş Milletler) faaliyetlerine maddi destek sağlanması,
 • MINT EC adlı bilimsel organizasyonuna  finansman desteği,
 • Aylık Babıali Okul Gazetesinin tümüyle finansmanı,
 •  Ekstra Alman öğretmen ücretinin karşılanması,
 • Pansiyon binası bazı sabit giderleri ile pansiyon binası nöbetçi belletmen ve temizlik personeli ücretlerinin ödenmesi, 
 • Camianın tüm kurumları ile bir araya getiren “Sarı Siyaha İlk Adım” etkinliğinin organizasyonu ve tümüyle finansmanı,
 •  “sarisiyahdestek.com” web sitesinin yönetimi,
 •  Abitur kutlamalarının finanse edilmesi,
 • Ehrendiplom töreninin organizasyonu ve finansmanı,
 • Alman öğretmenlerin Noel yemeğinin organizasyonu ve finansmanı,
 • İEL EYP (Avrupa Gençlik Parlamentosu) Organizasyonuna maddi destek verilmesi,
 • İEL TSA Projesine finansman desteği,
 • Lisemize araç tahsisi ve aracın tüm masraflarının karşılanması,
 • Lisemizin spor salonunun bakım masraflarının desteklenmesi,
 • Lisemizin Asım Kocabıyık Konferans Salonunun bakım masraflarının desteklenmesi,
 • Yurt dışında yapılan kültürel yarışmalara katılımlarda giderlerinin üstlenilmesi,
 • Lisenin jeneratör vb teknik ihtiyaç giderlerinin karşılanması,
 • Muhtelif kırtasiye giderlerinin karşılanması.

Ayrıca, 2015 yılında gerçekleşen desteklerimiz aşağıdaki gibidir:

 • Çanakkale Şehitlerimizin 100. Anma Yılı programı kapsamında yapılan çalışmalar:
  • Uluslararası katılımın gerçekleştiği 100. Yılda 100 Bisikletli turunun organizasyonu, sağlık, asayiş ve trafik güvenliği hizmetleri için ilgili illerin Valiliklerinden izin ve destek alınması, finansmanı
  • Öğrencilerin Çanakkale’deki konaklama ve yeme-içme organizasyonu ve finansmanı
  • Çanakkale törenlerinin yerinin belirlenmesi, sahne ve müzik topluluğu performansının gerçekleştirilmesi ve lojistik hizmetlerin sağlanması ve finansmanı,
  • Okul bahçe bahçe peyzaj düzenlemesi ve İstanbul Erkek Liseli Şehitler Anıtının yapımı ve finansmanı
  • Atlas Tarih dergisinin Nisan – Mayıs 2015 sayısında “Numen-i Terakki’den İstanbul Lisesi’ne” adlı albüm ekinin çıkartılması,
  • 100. Yıl bisiklet turu ve Çanakkale’de gerçekleşen törenlerin ölümsüzleşmesini sağlayan ve İZ TV’de yayınlanan Sarı Siyah Pedallar belgeselinin yapımcılığı,
  • Yayına hazırlanmakta olan okulumuzun Numune-i Terakki dönemini büyüteç altına alan ve erişilebilen tüm belgelerin yer alacağı kitabın çıkarılması,
 • Spor salonunun üzerinde yer alan halı sahanın zemini ve çevresinin suni çime çevrilmesi ve tüm metal kafesin yenilenmesi ve finansmanı
 • Lisemizin her noktasında internet erişimi sağlayan kablosuz alt yapının kurulması ve akıllı tahtaların internet bağlantısı ile kullanımına imkan sağlanması, ilgili giderlerin finansmanı
 • Asım Kocabıyık salonunun ses sisteminin tümüyle yenilenmesi ve finansmanı

Öte yandan, lisemizin çeşitli zamanlarda karşılaştığı sorunların çözümü yolunda yapılan çalışmalarda da Vakfımız önemli bir rol üstlenmekte camianın diğer kurumları, özellikle derneğimiz ve lisemizin okul aile birliği ile işbirliği içinde çalışmalarını yürütmektedir.

Hatırlanacağı üzere,

 • Devlete ait olan pansiyon binasının depreme dayanıklılığının  belirlenmesi
 • Lisemize müdür pozisyonunda bir yönetici atanması,
 • 180 kişilik öğrenci kapasitesinin sabitlenmesi,
 • Sınavsız öğrenci alımının engellenmesi

konularında camiamız kurumlarınca yapılmış ortak çalışmalar ve Vakfımızın bu konulardaki çalışmaları daha önce çeşitli yöntemlerle camiamızla paylaşılmıştır.

Vakfımız, camiamızın geçmişine ışık tutan ve önemli konuları belgeleyen dokümantasyon ve kitaplarla ilgili kurum hafızasının oluşması yolunda çok gerekli bir misyonu yerine getirmektedir. (Bkz. Vakfımızın web sitesi).a

Vakıf mütevellileri, Lisemizin kendilerine kazandırdıkları değerler nedeniyle camiamıza şükran borcunu ödemeyi hedeflemekte ve okumakta olan kardeşlerimize daha iyi imkânlar sunabilmenin peşinde olup, Vakfın gerçekleştirdiği faaliyetlerinden herhangi bir maddi fayda sağlamaları mümkün değildir. Vakfımızın tüm faaliyetleri ve hesapları kurum içinde Vakıf Denetim Kurulu tarafından kurum dışında ise Vakıflar Genel Müdürlüğü müfettişleri tarafından rutin olarak incelenmektedir.  

Armamız ve Marşımız

İstanbul Erkek Lisesi’nin şanlı arması, Lisemizin ve camiamızın yararı dışında, ticari veya manevi çıkarlar sağlamak amacıyla, sarı siyahlı olsun ya da olmasın hiç kimse tarafından kullanılamaz. Böyle bir girişimin belirlenmesi halinde gerekli hukuki mücadelenin Vakfımız tarafından derhal başlatılacağı şüphesizdir.

İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfının kurucuları ve mütevellilerinin tamamı mezun ya da camiamızın mensubudur. Doğaldır ki, İstanbul Erkek Lisesi’ne hizmeti amaçlayarak kurulmuş bir camia kurumunun diğer kurumlarımızda olduğu gibi Sarı Siyahlılara ait armamız kullanılmaktadır. İstanbulspor, Sakarya İzci Grubu, İstanbul Erkek Liseliler Derneği de logolarında doğal olarak mevcut armayı kullanmaktadır. Camiamıza ait olan bu arma, Vakfımızın işletmesi olan okulların logosunda da kullanılmaktadır. Ancak 2012 yılında, eğitim kurumlarına kurumsal kimlik kazandırılması konusunda çalışmalar başlatılmış ve önceki yıl tamamlanmıştır. Bu kapsamda, özel okullarımızın logoları, farklı kurumsal renkleri içerecek ve armamızı bulunduracak şekilde yenilenmiştir. Bu kurumsal kimlik “www.ielev.k12.tr” web adresinde görülebilir.     

Bu konuda paylaşmaktan gurur duyduğumuz bir husus da, Vakfımızın armamızın korunmasına ne kadar hassas yaklaşmış olduğudur. Bugünkü şekli Orhan Omay (‘38) Ağabeyimiz tarafından kazandırılan armamızın farklı orantı ve yazı karakterlerinde kullanılmakta olduğunun belirlenmesi nedeniyle, Vakfımız tarafından Türk Patent Enstitüsü’ne 1995 ve 2004 yıllarında yapılan başvurular sayesinde armamızın korunmasını sağlamıştır. Ayrıca, Orhan Omay Ağabey, armanın telif haklarını Vakfımıza vermiştir.

Lisemizin Sakarya Marşı İstanbul Erkek Lisesi öğrenci mezun ve mensupları için anlam ifade etmektedir. Her ne kadar marşımızın geniş topluluklar tarafından söylenmesi memnuniyet yaratabilecek olsa da, Sakarya Marşı, farklı bir kurumsal kimliğe sahip olan İELEV Eğitim Kurumlarının öğrencileri tarafından söylenmemektedir.

Vakfımız her zaman şeffaf ve açık bir iletişim anlayışı içinde olmuştur. Burada dile getirdiğimiz bilgileri derinleştirmek isteyenlere Vakıf yönetimimiz her zaman destek olmaya hazırdır.

Bu vesile ile “bilgi sahibi olunmadan fikir sahibi olunmaması” ilkesine uyan tüm Sarı Siyahlı kardeşlerimize şükranlarımızı sunar, esenlikler dileriz.

Saygılarımızla,

İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı

Yönetim Kurulu

Copyright © 2024, İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı | Her Hakkı Saklıdır. | Site: İkipixel

Logo